Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Otwarcie stołówki w Szkole Podstawowej w Dukli


Zakończono prace adaptacyjno - remontowe stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej  w Dukli. W ramach środków uzyskanych z modułu 3 Rządowego programu „Posiłek w Szkole i w Domu” wykonano adaptację pomieszczenia gospodarczego na stołówkę.

Wniosek złożony do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie przeszedł złożoną weryfikacje i został zakwalifikowany do realizacji. Koszt całkowity projektu: 99 996,00 zł, kwota dofinansowania:  79 996,80 zł co stanowi 80 % kosztów całkowitych.

            Prace w ramach projektu odbywały się w trakcie wakacji, w obu budynkach Szkoły Podstawowej w Dukli. W budynku szkoły przy ulicy Armii Krajowej 1 w ramach projektu wykonano pomieszczenia jadalni i rozdzielni posiłków z pełnym wyposażeniem, dzięki czemu ciepły posiłek, nie jest już podawany uczniom w naczyniach jednorazowych, a uczniowie mogą spożywać posiłek w komfortowych, nowoczesnych warunkach. W budynku przy ulicy Kościuszki 13 odnowiono pomieszczenia jadalni, doposażono kuchnię w niezbędny drobny sprzęt, okapy, wymieniono zmywarko - wyparzarkę i stoły w zmywalni naczyń stołowych oraz dokupiono zasobniki ciepłej wody użytkowej.

Oficjalne otwarcie stołówki nastąpiło 15 września br., a przysłowiowe przecięcie wstęgi wykonali: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, zastępca Burmistrza Dukli Łukasz Piróg, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Dukli Arkadiusz Twardzik i kierownik stołówki szkolnej w Dukli Agnieszka Paczkowska, która czuwała nad całym przedsięwzięciem. W otwarciu uczestniczyli również: dyrektor ZOPO Danuta Szczurek, Skarbnik Gminy Dukla Jolanta Bik i zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Dukli Stanisław Fornal.

W tak pięknie przygotowanym pomieszczeniu stołówkowym wszystko uczniom będzie smakowało wyśmienicie. Smacznego!

Krystyna Boczar-Różewicz

2020-09-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.