Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Najlepsi informatycy pośród gimnazjalistów24 maja 2010 r. odbył się finał II Gminnego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum o nagrodę Burmistrza Gminy Dukla. W tegorocznej edycji konkursu rywalizowali uczniowie dwóch szkół z Równego i z Dukli. Konkurs składał się z części teoretycznej (test wielokrotnego wyboru) i praktycznej. Celami konkursu były:

- rozwijanie zainteresowania uczniów informatyką;
- zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu oraz możliwość wykorzystania umiejętności z zakresu informatyki w praktyce;
- rozwijanie korelacji międzyprzedmiotowych;
- poszukiwanie utalentowanej młodzieży i zapewnienie możliwości rywalizacji w wybranej dziedzinie wiedzy.

Materiały pomocnicze (przykładowe pytania z odpowiedziami, regulaminy, pomoce) były umieszczone na stronie internetowej dukielskiego gimnazjum. Konkurs przygotowali J. Drobiniak, M. Drobiniak, M. Twardzik, S. Kalita.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Szczepanik Maksymilian - ZSP Równe - 53 pkt.
Marcin Bogacz - ZSP Równe - 49 pkt.
Jakub Drobiniak - ZSP Dukla - 48 pkt.
Michał Knap - ZSP Równe - 47 pkt.

16 czerwca br. dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe wręczył zwycięzcom burmistrz gminy Dukla Marek Górak.

Sukces nie przyszedł sam, zwycięzcy konkursu bardzo solidnie pracowali przez bieżący rok szkolny, brali udział w innych konkursach np. w ogólnopolskim DialNet Masters (w pierwszym etapie zajmując 6 miejsce w województwie). Sześciu uczniów ukończyło kurs IT Essentials: PC Hardware and Software Cisco Networking Academy zdając 10 trudnych egzaminów. Takie efekty udało się uzyskać dzięki pracowniom komputerowym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Najlepszym gratulujemy.

Stanisław Kalita

2010-06-18

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.