Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

W podziękowaniu za zebrane plonyW kościele OO. Bernardynów w Dukli 05.09.2010r. odbyły się Dożynki Powiatu Krośnieńskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną przez ks.bpa Marcjana Trofimiak, ks. dziekana Stanisława Siarę, o. gwardiana Krystiana Olszewskiego, ks. prałata Waldemara Janigę i ks. prałata Edwarda Szajnę. Kazanie wygłoszone przez ks. biskupa skupiało się na ciężkiej pracy rolnika, którego wzywał do nieustannego dziękowania Bogu za plony ziemi. Przyniesione dary, chleb, wieńce dożynkowe będące owocem pracy rolnika zostały pobłogosławione na zakończenie mszy św.

Z uwagi na niesprzyjającą pogodę prezentacja wieńców dożynkowych, poszczególnych gmin, odbyła się nie jak planowano na placu przy Muzeum Historycznym w Dukli lecz w kościele OO. Bernardynów.

Dożynki powiatowe tradycyjnie rozpoczął starosta krośnieński Jan Juszczak. Starostami dożynek byli Danuta Majka mieszkanka Pałacówki i Jan Włodyka, właściciel gospodarstwa rolnego z Teodorówka, którzy na ręce starosty krośnieńskiego złożyli chleb z prośbą o jego sprawiedliwe dzielenie wśród mieszkańców powiatu.

Każda z delegacji gminnych, w tradycyjnych strojach, miała za zadanie ośpiewanie przygotowanego wieńca dożynkowego. Pierwsi zaprezentowali się gospodarze dożynek- Gmina Dukla, którą z wieńcem dożynkowym reprezentował zespół " Szarotki" prowadzony przez Małgorzatę Walaszczyk-Faryj. Starostami gminnymi byli Grażyna Kłap i Witold Krówka, którzy na ręce Burmistrza Gminy Dukla Marka Góraka i ks. bpa Marcjana Trofimiaka złożyli chleb. Każda kolejna gmina prezentująca swój wieniec dożynkowy wręczała chleb swojemu wójtowi bądź burmistrzowi.

Na zakończenie prezentacji starosta krośnieński przekazał delegacjom gminnym listy gratulacyjne i symboliczne nagrody na tzw. wstążki do wieńca.

Najbardziej zasłużeni rolnicy powiatu krośnieńskiego zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami. W gminie Dukli byli to: Danuta Majka z Pałacówki, Jan Włodyka z Teodorówka, Jerzy Olbrycht z Dukli i Wiesław Paszek z Cergowej.

Uroczysty obiad dla uczestników dożynek odbył się przy Muzeum Historycznym w Dukli. Przy biesiadnych stołach zasiedli gospodarze dożynek i reprezentacje wszystkich gmin powiatu krośnieńskiego. Wspólnemu biesiadowaniu towarzyszyły pieśni dożynkowe, które wg tradycji stale wtórowały rolnikom podczas Święta Plonów.

Tradycji dożynkowych stało się zadość.

Tekst: Barbara PudłoWięcej zdjęć znajdziecie Państowo w naszej GARERII

2010-09-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.