Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Strażacka konferencja w Chorkówce.

Nowe samochody pożarnicze oficjalnie trafiły na wyposażenie jednostek OSP.

W dniu 20.10.2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt "Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gmin Chorkówka, Dukla i Wojaszówka w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych" oraz promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Organizatorami konferencji były: Gmina Dukla, która była liderem projektu oraz Chorkówka i Wojaszówka, przy współudziale jednostek OSP: Szczepańcowa, Równe i Odrzykoń. Otwarcia konferencji, powitania gości i jej uczestników dokonał Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, który pełnił jednocześnie rolę gospodarza, współgospodarzami spotkania byli: Burmistrz Miasta i Gminy Dukla Marek Górak oraz Wójt Gminy Wojaszówka Stanisław Blicharczyk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie i Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Janusz Konieczny, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Józef Szajna, Komendant Miejski PSP w Krośnie bryg. Krzysztof Korzec, Dyrektor Biura Terenowego Związku OSP RP w Krośnie Tadeusz Sieniawski, były Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Krośnie płk poż. w st. spocz. Tadeusz Kubit, były z-ca Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Krośnie st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar, z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie nadkom. Paweł Owiński oraz Dyrektor GOK w Chorkówce Bogusław Pacek. Ponadto w konferencji udział wzięli radni Rad Gmin z Dukli, Chorkówki i Wojaszówki oraz druhowie strażacy z jednostek OSP w Szczepańcowej, Równem i Odrzykoniu.
W trakcie spotkania Wioletta Klimek z Urzędu Gminy w Chorkówce dokonała prezentacji RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Ponadto omówiła projekt partnerski, w ramach którego 3 jednostki OSP z terenu Gmin: Chorkówka (OSP Szczepańcowa), Dukla (OSP Równe) i Wojaszówka (OSP Odrzykoń), funkcjonujące w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zostały wyposażone w nowe, średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem uterenowionym 4×4 na podwoziu MAN. Wartość projektu wyniosła ogółem: 2.275.579,36 zł, w tym 1.933.205,45 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013.
Z kolei wszyscy uczestnicy konferencji zebrali się na placu przed budynkiem GOK, gdzie ustawiono nowe pojazdy pożarnicze. Gospodarze gmin, a więc Burmistrz Dukli oraz Wójtowie Gmin Chorkówka i Wojaszówka wręczyli kluczyki do nowo zakupionych pojazdów i przekazali dowody rejestracyjne Prezesom i Naczelnikom obdarowanych jednostek OSP.
Po tej ceremonii nastąpiła prezentacja możliwości taktyczno-technicznych oraz wyposażenia nowo zakupionych pojazdów. Faktycznie samochody prezentowały się bardzo pięknie i wzbudziły wielkie zainteresowanie i podziw zebranych na placu osób. Dalszą część konferencji kontynuowano w sali GOK. Głos zabrał Prezes OSP w Szczepańcowej Kazimierz Gładysz, który omówił parametry taktyczno-techniczne nowych pojazdów pożarniczych, ich walory użytkowe a także wygłosił referat pt. "Rodzaje zagrożeń i rola Ochotniczych Straży Pożarnych w ich zapobieganiu i zwalczaniu". Ponadto w imieniu strażaków z jednostek OSP, które otrzymały samochody pożarnicze przekazał serdeczne słowa podziękowania tym wszystkim, którzy swym działaniem i decyzjami przyczynili się do powodzenia przedmiotowego projektu. Następnie głos zabrali znamienici goście tej konferencji, a to: Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP Janusz Konieczny, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Józef Szajna, Wójt Gminy Wojaszówka Stanisław Blicharczyk, komendant Miejski PSP w Krośnie bryg. Krzysztof Korzec, którzy byli jednomyślni w wysokiej ocenie zrealizowanego projektu i osiągniętego końcowego efektu rzeczowego. Część oficjalną konferencji zakończył Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki i podziękował wszystkim uczestnikom za liczy w niej udział. Końcowym akcentem tego miłego spotkania był wspólny posiłek.

Prezes OSP Szczepańcowa
Kazimierz Gładysz2010-10-28

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.