Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 10 grudnia 2010 r. / piątek / o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli III sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy Dukla (druk nr 4),
  • b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla (druk nr 5),
  • c) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty (druk nr 6),
  • d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 7),
  • e) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o przyznanie pomocy Oś 4 Leader w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na operację pn. "Organizacja pikniku rodzinnego" (druk nr 8),
  • f) zmiany w uchwale własnej dotyczącej nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Jaśliska mienia komunalnego Gminy Dukla (druk nr 9).
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Andrzej Dziedzic

2010-12-03

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.