Gospodarka odpadamiwww.chyrowaski.plLicznik
Komunikat ARiMR i ARR [2016-02-12]
[Rozmiar: 5053 bajtów]

Warszawa, 11 lutego 2016 r.

Przypominamy o możliwości weryfikacji danych producentów świń i mleka w ARiMR

Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych m.in. na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR.

Składanie wniosków rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 18 marca 2016 r. Producenci mleka i świń będą ...
więcej»»»

Ogłoszenie [2016-02-12]
...
więcej»»»
Zawiadomienie o sesji [2016-02-12]

...
więcej»»»
Ferie 2016 z Ośrodkiem Kultury w Dukli [2016-02-10]
Ferie 2016
...
więcej»»»
Informacja BWI Group [2016-02-10]
...
więcej»»»
Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym [2016-02-10]

Więcej informacji o "Programie Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym" w formacie pdf... ...
więcej»»»
Zaproszenie do konsultacji [2016-02-03]

Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2016 roku."

Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dukli w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2016 r.".

Treść projektu uchwały oraz programu znajduje się na stronie internetowej ...
więcej»»»

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie [2016-02-02]
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Osuwiska w Lipowicy PLH180044 położonego na terenie województwa podkarpackiego, ...
więcej»»»

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi [2016-02-02]
PROJEKT

UCHWAŁA NR ...................
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
...
więcej»»»

Tereściacy na Biesiadzie rogowskiej [2016-02-01]

Rogowska biesiada, to wspólne śpiewanie...", wszyscy ci ,którzy lubią wspólne śpiewy licznie zagościli w Domu Ludowym w Rogach 23 stycznia na kolejnej 16 biesiadzie. Grono stałych bywalców tej nietypowej imprezy, z każdym rokiem powiększa się o nowych zwolenników gromadnego śpiewu pod dyrekcją chyba niezastąpionego w tej roli Tadeusza Majchrowicza. Śpiewy biesiadników trwały do bardzo późnych godzin nocnych.

W tym roku gościem specjalnym biesiady był zespół Tereściacy z Zawadki Rymanowskiej i Mszany. Trzy bardzo młode wokalistki z towarzyszeniem gitary oraz akordeonu zaśpiewały w sposób zawodowy piosenki łemkowskie, jak również kilka kolęd w bardzo oryginalnym ...
więcej»»»

Dukla pamięta [2016-01-28]

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Dukli

Dukla po raz pierwszy włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbyły się 25 stycznia br.. Uroczystość w Dukli rozpoczęła się modlitwą przy pomniku ofiar na cmentarzu żydowskim w Dukli, modlili się przedstawiciel rabina Polski Michaela Schudricha rabin Eli Zolkos i ks. Roman Jagiełło z kościoła polskokatolickiego w Łękach Dukielskich. Złożono kwiaty i zapalono znicze. Wartę przy pomniku trzymali harcerze z 14 Drużyny Harcerskiej "Watra" z ZSP w Równem.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury ...
więcej»»»

Zaproszenie [2016-01-26]
Zaproszenie Gwiezdny Pył
...
więcej»»»
II Międzygminny Konkurs Tańca DUKLA 2016 [2016-01-26]
Regulamin konkurs tańca

Cele imprezy:

- popularyzacja różnych technik tanecznych,

- upowszechnianie tańca, jako aktywnej formy wypoczynku i relaksu,

- wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami, choreografami i uczestnikami konkursu.

Organizator: Ośrodek Kultury w Dukli

Czas i miejsce konkursu: Konkurs odbędzie się w dniu 12 lutego 2016 r. o godz. 9.00 w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli. ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla.

Zasady uczestnictwa do pobrania w formacie pdf...

...
więcej»»»
III Międzygminny Konkurs Kolęd [2016-01-26]
III Międzygminny konkurs kolęd

22 stycznia 2016 roku w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Dukli odbył się III Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Dzięki gościnności proboszcza Stanisława Siuzdaka, wyłonieni laureaci wystąpili w Uroczystym Koncercie w Kościele Parafialnym pw. Św Marii Magdaleny. Licznie zgromadzona publiczność podziwiała młodych artystów, w wykonaniu, których można było usłyszeć kolędy , pastorałki i inne pieśni związane z Bożym Narodzeniem. W tym roku scenę zawojowała Marlena Rygiel - która zachwyciła komisję artystyczną i otrzymała GRAND PRIX Przeglądu. Ośrodek Kultury organizując Koncert pragnie podtrzymać zanikającą tradycję wspólnego kolędowania.

Komisja w ...
więcej»»»

Wystawa Malarstwa - Studenckie Koło Naukowo - Artystyczne RAZEM [2016-01-25]

Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne RAZEM to grupa skupiająca studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W wystawach organizowanych przez koło próżno szukać spójności czy wspólnych elementów. Cechuje nas różnorodność, którą wyrażamy poprzez stosowanie odmiennych technik oraz skupianie się na rozmaitych tematach. Tak z resztą najłatwiej opisać wystawę eksponowaną w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli, której wernisaż obył się 21 stycznia 2016 roku.

Wydaje się, że najstarsi członkowie koła wybrali już swoją drogę. Wojciech Kornacki tworzy malarstwo abstrakcyjne, w chłodnej zielononiebieskiej gamie, często łącząc płótna ze znalezionymi i spreparowanymi blachami. Izabela Świrk zajmuje się muralami, a ...
więcej»»»

Zaproszenie na koncert [2016-01-20]
Zaproszenie na koncert
...
więcej»»»
Zaprzysiężenie drużyny harcerskiej [2016-01-20]
Zaprzysiężenie harcerzy

Mam szczerą wolę całym życiem
pełnić służbę Bogu i Polsce, ......


Po 8 miesiącach próby, drużyna harcerska z Dukli działająca przy Zespole Szkół nr 2 została przyjęta do Związku Harcerstwa Polskiego, otrzymała numer 6 oraz nazwę "Iskra", nawiązującą do istniejącej już wcześniej w dukielskiej szkole drużyny harcerskiej pod taką samą nazwą.

Uchwałą Rady Drużyny do złożenia przyrzeczenia harcerskiego zostały dopuszczone następujące druhny i druhowie: dh. Wiktor Batycki, dh. Julia Belczyk, dh. Robin Brożyna, dh. Magdalena Cysarz, dh. Weronika Jakieła, dh. Wiktoria Jakieła, dh. Daria Klimkiewicz, dh. Marcelina Kozicka, dh. Angelika Smuga, dh. ...
więcej»»»

Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza na wystawę [2016-01-19]
...
więcej»»»
Betlejemska historia, [2016-01-19]
Jasełka w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

czyli jasełka w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

Mamy okres bożenarodzeniowy, śpiewamy kolędy, wystawiane są jasełka. Za twórcę jasełek uważany jest św. Franciszek, który pierwszą taką scenę zaaranżował w 1223 roku w Greccio. Ich treścią była historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Początkowo figury były nieruchome, za przyczyną zakonu franciszkanów i bernardynów wprowadzono marionetki. W pierwszej połowie XVIII wieku biskupi polscy zakazali wystawiania jasełek w kościołach, ze względu na coraz szersze przenikanie do treści przedstawień ...
więcej»»»

Gala Wolontariatu [2016-01-19]
Gala Wolontariatu

17 stycznia 2016 r. w Sali widowiskowej w Dukli odbyła się Gala Wolontariatu. To wydarzenie wyjątkowe: czas podsumowań minionego roku, czas radości i wzruszeń, ale także okazja do spotkania wolontariuszy, szkół i partnerów zaangażowanych w działalność projektu Szlachetna Paczka oraz w działania Dukielskiego Stowarzyszenia Wspólnie ponad Podziałami. A nade wszystko, jest to okazja do zaprezentowania sylwetek wolontariuszy, którzy aktywnie pracują społeczne. Jest to pierwsze wydarzenie tego typu w Dukli, a zarazem idealna możliwość, aby podziękować tym, którzy na co dzień znajdują czas nie tylko dla siebie, udzielają się obywatelsko na rzecz ...
więcej»»»

Wykaz radców prawnych [2016-01-18]

Wykaz radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie mającym siedzibę w Urzędzie Miejskim w Dukli

Dukla ul. Kościuszki 4 lokal Nr 8 w godzinach od 8.00 do 12.00

Poniedziałek

8.00-12.00
Wtorek

8.00-12.00
Środa

8.00-12.00
Czwartek

8.00-12.00
Piątek

8.00-12.00
Agnieszka Wójcik Natalia Klimkiewicz Paulina Goleń Anna Kostecka -Szyndak Robert Bruliński

Halina Cycak
Sekretarz Gminy Dukla

...
więcej»»»
Ogłoszenie [2016-01-15]

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Łęki Dukielskie, Wietrzno - 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę ...
więcej»»»

Głosuj na Jeremiego Sawczuka [2016-01-14]
Jeremi Sawczuk Mistrzem Europy

Głosuj na Jeremiego Sawczuka z Teodorówki w Plebiscycie na Najpopularniejszego i Najlepszego Sportowca Powiatu Krośnieńskiego 2015

Jeremi Sawczuk od 7 lat trenuje karate. Należy do krośnieńskiego Klubu Karate Kyokuskin. W 2015 zdobył liczne trofea, w tym I miejsce i tytuł Pucharowego Mistrza Europy Karate Kyokuskin w Katowicach.

Zachęcam do oddania głosu na Jeremiego Sawczuka w Plebiscycie na Najlepszego i Najpopularniejszego Sportowca 2015 Powiatu Krośnieńskiego. Oddać głos można wysyłając sms-a pod numer 7136 o treści : PKS20.22.5.25.27.T8.D3 lub wysyłając kupon z gazety „Nowe ...
więcej»»»


Dane Gminy:
Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
NIP: 684-23-64-450
Regon: 370440531
e-mail: gmina@dukla.pl
Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 684-17-82-033
Regon: 000528244


Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna


Projekty realizowane przez Gminę Dukla

Plany zagospodarowania przestrzennego
Interaktywna mapa gminy
Zasłużeni dla Dukielszczyzny
Kamera online - Wzgorze 534
GALERIA #1
GALERIA #2

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006Rejestracja psów
Kącik adopcyjny
© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński