Gospodarka odpadamiwww.chyrowaski.pl


Uznanie dla nauczycieli [2016-10-19]
Dzień Edukacji Narodowej 2016

Dzień Edukacji Narodowej - to święto wszystkich nauczycieli, pedagogów oraz pracowników oświaty. Święto zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą - Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela, a pod obecną funkcjonuje od 1982 r., na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Święto nauczycieli to okazja, aby docenić ...
więcej»»»

Bezpłatne badania mammograficzne [2016-10-19]
...
więcej»»»
Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza [2016-10-19]
Szkoła tańca towarzyskiego
...
więcej»»»
Konsultacje projektu [2016-10-10]

Gmina Dukla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy, do konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

  1. Projekt "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2017"


  2. Formularz opinii

Termin konsultacji: od dnia 10 października do 21 października 2016

Wszelkie uwagi i wnioski należy ...
więcej»»»

W 72 rocznicę Operacji Dukielsko-Preszowskiej oddali hołd poległym [2016-10-07]

W 72 rocznicę jednej z najkrwawszych górskich bitew II wojny światowej, zwanej operacją dukielsko-karpacką, oddano hołd poległym.

Obchody rozpoczęły się rozpoczęły się 5 października w Nowosielcach i Zarszynie. Druga część uroczystości odbyła się w Dukli na Cmentarzu Wojennym i pod Krzyżem Pojednania. Przybyłych na rocznicowe uroczystości: kombatantów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, władz państwowych i samorządowych, duchownych z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy oraz mieszkańców dukielszczyzny powitał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.

Głos zabrali: starosta krośnieński Jan Juszczak, który w swoim wystąpieniu przypomniał historię bitwy karpackiej, przedstawiciele organizacji kombatanckich z Polski i Słowacji. Rocznicowe ...
więcej»»»

Iskra organizatorem startu [2016-10-06]
Harcerze

1 października br. w Dukli uroczyście został zainaugurowany kolejny rok harcerskiej działalności. W tym roku dukielska 6 Drużyna Harcerska ISKRA była organizatorem startu. Na jej zaproszenie odpowiedziało ponad 200 harcerzy reprezentujących swoje drużyny zrzeszone w krośnieńskim hufcu.

Uroczystość inauguracji rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny, którą odprawił proboszcz parafii wraz z kapelanem hufca. Po zakończeniu Mszy św. w asyście pocztów sztandarowych odbył się przemarsz na dukielski rynek, gdzie z udziałem władz samorządowych i oświatowych gminy przeprowadzony został apel inauguracyjny. W blasku słońca i przy błękitnym niebie szyki harcerzy prezentowały się ...
więcej»»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie [2016-10-03]
...
więcej»»»
Zapraszamy na uroczystości związane z obchodami 72 rocznicy Bitwy Karpacko-Dukielskiej [2016-09-30]
...
więcej»»»
Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza [2016-09-29]
...
więcej»»»
Rocznica Operacji Karpacko-Dukielskiej - uroczystości w Dukli [2016-09-29]
...
więcej»»»
Termomodernizacja obiektów oświatowych.
Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa.
[2016-09-28]

     Prace termomodernizacyjne zaplanowane są w obrębie pięciu budynków oświatowych gminy Dukla tj.: Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie, Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, Szkoły Podstawowej w Iwli, Szkoły Podstawowej w Głojscach oraz Szkoły Podstawowej w Wietrznie.

     Głównym celem termomodernizacji jest zwiększenie efektywności energetycznej tych placówek. Mają temu służyć prace z zakresu modernizacji energetycznej budynków, efektem czego będzie zmniejszenie strat energii cieplnej i jej zapotrzebowania. Planowana jest również modernizacja oświetlenia. Polegać będzie ona na demontażu starych opraw oświetleniowych i montażu nowych opraw LED, co będzie skutkować obniżeniem zapotrzebowania na energię elektryczną. Realizacja projektu ...
więcej»»»

Manewry jednostek OSP z gminy Dukla [2016-09-28]

24 września 2016 r. w Tylawie odbyły się manewry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dukla i ratowników GOPR.

Na ćwiczenia rozdysponowano samochody GBA Mercedes Atego , SLBus Renault Trafic i QUAD Polaris 500. Działania polegały na zbudowaniu stanowisk wodnych niezbędnych do gaszeniu pożaru lasu w terenie górskim, pomoc i ewakuację przez ratowników GOPR osób poszkodowanych.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki:
- GOPR Bieszczady (Sekcja Dukla), OSP KSRG DUKLA, OSP KSRG RÓWNE, OSP BARWINEK, OSP TYLAWA, OSP MSZANA, OSP IWLA, OSP GŁOJSCE, OSP ŁĘKI DUKIELSKIE, OSP WIETRZNO.

Sobotnie ćwiczenia ...
więcej»»»

W Równem powstaje Regionalne Centrum Kultury [2016-09-28]

W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Program: Rozwój Infrastruktury Kultury 2016, Priorytet: Infrastruktura Kultury, Stowarzyszenie Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem otrzymało dofinansowanie w wysokości 350 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą "Regionalne Centrum Kultury w Równem rozwój infrastruktury kultury na wiejskich terenach Gminy Dukla, Podkarpacie". Zadanie finansowane jest w trybie jednorocznym.

25 lipca br. pomiędzy Gminą Dukla, a wyżej wymienionym Stowarzyszeniem została zawarta umowa na realizację zadania zleconego pod nazwą: "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania ...
więcej»»»

Komunikat - akcja doustnego szczepienia lisów [2016-09-26]
...
więcej»»»
Wyłączony odcinek drogi nr 2000R Równe - Lubatówka [2016-09-23]
...
więcej»»»
REJON "DUKLA I OKOLICE" SZLACHETNEJ PACZKI POSZUKUJE WOLONTARIUSZY! [2016-09-23]
Szlachetna Paczka 2016

Wystartowała rekrutacja SuperW, czyli wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI. W tym roku potrzeba ich aż 13 700. To rekordowa liczba, największa od 15 lat trwania tego projektu. Także w rejonie "Dukla i okolice" można zostać wolontariuszem. Kandydaci mogą zgłaszać się do 15 października przez stronę www.superw.pl

Dukielski rejon zamierza działać już po raz szósty. Przez ostatnie pięć lat jego istnienia znaczna liczba rodzin z naszej, oraz ościennych gmin otrzymała pomoc. Niemniej jednak Szlachetna Paczka nie dotarła do wszystkich potrzebujących. Nadal na naszym terenie są ludzie którzy potrzebują nie tylko wsparcia ...
więcej»»»

Zapraszamy na wernisaż wystawy [2016-09-23]
Wernisaż wystawy
...
więcej»»»

Dane Gminy:
Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
NIP: 684-23-64-450
Regon: 370440531
e-mail: gmina@dukla.pl
Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 684-17-82-033
Regon: 000528244Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna


Projekty realizowane przez Gminę Dukla

Plany zagospodarowania przestrzennegoCmentarz Komunalny w Dukli


Interaktywna mapa gminy
Zasłużeni dla Dukielszczyzny
Kamera online - Wzgorze 534
GALERIA

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006Rejestracja psów
Kącik adopcyjny
© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński