Gospodarka odpadami















www.chyrowaski.pl



Licznik
Premiera filmu już dzisiaj [2015-08-27]

Dzisiaj tj. 27 sierpnia 2015 roku o godz. 19.20 w TVP Rzeszów odbędzie się premierowa emisja filmu: Aktywność rowerowa w gminie Dukla.

Powtórka filmu jutro 28 sierpnia 2015 roku o godz. 20.40 w TVP Rzeszów.

Zapraszam do obejrzenia

Krystyna Boczar-Różewicz

...
więcej»»»
Zaproszenie do udziału w Rajdzie Rowerowym [2015-08-27]
...
więcej»»»
Zaproszenie [2015-08-25]
Zapraszamy na pokaz filmu
...
więcej»»»
Zaproszenie [2015-08-25]
...
więcej»»»
Zaproszenie na zebranie [2015-08-25]

Zebranie sprawozdawcze Klubu Sportowego Przełęcz PPMD Dukla za rok 2014 odbędzie się 28 sierpnia o godzinie 17 w sali Urzędu Gminy Dukla. Wszystkich członków i sympatyków serdecznie zapraszamy.

Zarząd K. S. Przełęcz PPMD Dukla ...
więcej»»»
OGŁOSZENIE [2015-08-20]

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Równe - 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dukli ...
więcej»»»

INFORMACJA DLA WYBORCÓW [2015-08-17]

INFORMACJA DLA WYBORCÓW O UDZIALE W GŁOSOWANIU W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM W DNIU 6 WRZEŚNIA 2015 r.

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy oraz wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek - zostaną z urzędu wpisani do spisu wyborców.

Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały.

Wyborcy, którzy czasowo będą przebywać w dniu wyborów na terenie gminy (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyborcy nie posiadający żadnego zameldowania, mogą być wpisani do spisu wyborców na własny ...
więcej»»»

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych [2015-08-17]

Dukla, dnia 17.08.2015 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Dukla na lata 2015-2022

W związku z zakończeniem prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego, Burmistrz Dukli zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Dukla (posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Dukli) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Dukla na lata 2015-2022.
Celem konsultacji społecznych będzie poznanie opinii mieszkańców Gminy na temat zaproponowanych działań w ramach Strategii, które mają sprzyjać zrównoważonemu oraz długotrwałemu rozwojowi Gminy Dukla.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w okresie: od 24 sierpnia 2015 r. do 14 września ...
więcej»»»

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-20 [2015-08-15]
...
więcej»»»
Głosuj na Gminę Dukla - Dukla Gmina Karpacka [2015-08-14]

Gmina Dukla wzięła udział w konkursie pn. "Gmina Karpacka", organizowanym przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w ramach projektu: "Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Uczestnictwo w konkursie polegało na przygotowaniu prezentacji zgodnie z załączonym regulaminem. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 10 gmin ( Gmina Dukla uzyskała 164/200 pkt. zajmując 4 miejsce na liście zakwalifikowanych). O dalszym naszym losie zadecyduje głosowanie internetowe. Prosimy o obejrzenie prezentacji i oddanie głosu na Gminę Dukla. W ...
więcej»»»

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników [2015-08-14]
...
więcej»»»
Dożynki gminne [2015-08-11]


...
więcej»»»
Tam gdzie w średniowieczu chadzali wojowie [2015-08-11]

8 sierpnia 2015 r. , w ostatnią sobotę w Wietrznie otwarty został nowy szlak rowerowy w gminie Dukla "Wokół Grodziska". Szlak jest pętlą, długości ponad 12 km, zaczyna się i kończy przy Domu Ludowym w Wietrznie. Szlak zlokalizowany jest na wzgórzu Grodzisko o wysokości 426 m n.p.m. Tu znajdowało się w średniowieczu Grodzisko "Wietrzniów" . Stanowiło ono poczwórny pierścień wałów i fos obronnych. Na szczycie, na zachód od grodziska znajduje się kopiec, prawdopodobnie pozostałość po punkcie obserwacyjnym "straży".

Pętla szlaku jest tak poprowadzona, aby pokazać piękne widoki rozpościerające się z Grodziska, ...
więcej»»»

Apel do włascicieli zwierząt [2015-08-11]


Apel...

Informacja Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt ANIMALS ...
więcej»»»
Ostrzeżenie meteorologiczne [2015-08-10]
...
więcej»»»
Otwarcie szlaku rowerowego Wokół Grodziska w Wietrznie 08.08.2015 [2015-08-08]


Zdjęcia ze szlaku... ...
więcej»»»
Jak za dawnych lat [2015-08-07]

W sobotę 1 sierpnia br. w ramach Dni Kultury Żydowskiej targ staroci odbywający się zwykle przed budynkiem muzeum w Dukli przeniesiony został na dukielski rynek. Przyciągnęło to wiele osób, nie tylko stałych bywalców targu staroci, ale osoby zupełnie przypadkowe. Można było przy okazji zakupów obejrzeć wystawę portretów znanych dukielskich Żydów, otrzymać lub kupić materiały promujące gminę Dukla. Atrakcją były ubrania z epoki niektórych sprzedających.

To bardzo dobry pomysł przeniesienie targu staroci na dukielski rynek - powiedział jeden z moich rozmówców. Dobrze by było, aby na stałe przenieść targ staroci na rynek i sklepy ...
więcej»»»

Uczcili pamięć Powstańców [2015-08-07]

1 sierpnia 2015 r. w 71 w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego dukielska drużyna harcerzy zorganizowała apel w hołdzie poległym w powstaniu. Podczas apelu został zapalony symboliczny ogień pamięci oraz złożony wieniec na Cmentarzu Wojennym w Dukli.

Przewidziane na kilka dni powstanie trwało w rezultacie 63 dni, będąc największym tego typu zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej. Mimo ogromnej przewagi militarnej, wojska niemieckie poniosły ogromne, blisko 50% straty: 10.000 poległych, 7.000 zaginionyc, 9.000 rannych. Powstanie było przez nich porównywane z bitwą o Stalingrad. W powstaniu poległo około 16.000 powstańców ...
więcej»»»

Dzięki rodzinie Welcer rodzina Guzik nadal istnieje [2015-08-07]
"Sprawiedliwi wśród Narodów Świata" odznaczeni w Dukli

2 sierpnia 2015 roku w dukielskim muzeum odbyła się uroczystość wręczenia medali "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata". Głównym organizatorem uroczystości była Ambasada Izraela w Polsce przy współudziale Stowarzyszenia Stetl Dukla, organizatora III edycji Dni Kultury Żydowskiej i gminy Dukla. W uroczystości wzięła udział ambasador Izraela w Polsce Anna Azari.

Medal "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" to najwyższe izraelskie odznaczenie: medal i tytuł honorowy, przyznawane osobom, nie - Żydom, które z narażeniem życia ratowały Żydów w czasie zagłady.

Podczas dukielskiej uroczystości uhonorowani zostali : Dominik ...
więcej»»»
Puchar Uzdrowisk Karpackich [2015-08-07]
Więcej na stronie PZK... ...
więcej»»»
Ostrzeżenie meteorologiczne [2015-08-07]
...
więcej»»»
Obwieszczenie RDOŚ [2015-08-07]


...
więcej»»»
Ostrzeżenie meteorologiczne [2015-08-05]


Dowiedz się więcej jak radzić sobie z upałami... ...
więcej»»»
Awans zawodowy dla nauczycieli [2015-08-04]

3 sierpnia 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Dukli odbyła się uroczystość aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Kolejni nauczyciele uzyskali status nauczyciela mianowanego.

W tym roku trzech nauczycieli przystąpiło i zdało egzamin kwalifikacyjny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez organ prowadzący szkoły - Burmistrza Dukli.

Pani Elżbieta Wróbel z-ca Burmistrza Dukli wręczyła uroczyście akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom: Annie Buczyńskiej - Pac nauczycielce wychowania przedszkolnego w Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli, Alicji Jaworskiej nauczycielce wychowania przedszkolnego w Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli, oraz ...
więcej»»»

II TURNIEJ CZTERECH WSI [2015-08-03]
...
więcej»»»
Wykonanie dokumentacji uproszczonych planów urządzania lasu [2015-08-03]
...
więcej»»»
Obwieszczenie Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu [2015-08-03]
...
więcej»»»
Zaproszenie do udziału w konkursie "Piękna Wieś Podkarpacka 2015" [2015-07-31]
...
więcej»»»
Zaproszenie - III Dni Kultury Żydowskiej w Dukli [2015-07-30]
...
więcej»»»
WALNE ZEBRANIE SKS MOSIR DUKLA [2015-07-29]
...
więcej»»»

Dane Gminy:
Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
NIP: 684-23-64-450
Regon: 370440531 e-mail:gmina@dukla.pl
Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 684-17-82-033
Regon: 000528244






Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna


Projekty realizowane przez Gminę Dukla

Plany zagospodarowania przestrzennego




Interaktywna mapa gminy




Zasłużeni dla Dukielszczyzny




Kamera online - Wzgorze 534




GALERIA #1
GALERIA #2

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006



Rejestracja psów
Kącik adopcyjny
© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński