Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach pomocy dla rolników dotkniętych skutkami COVID 19

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 [.pdf]

 

2020-09-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.