powrót do strony www.dukla.pl


Informacje ogólne
Akta stanu cywilnego
Sprawy meldunkowe
Dowody osobiste
Wgląd do archiwum
Testament
Własnoręczność podpisu
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Ochrona środowiska
Zezwolenie na wycinkę
Gospodarka leśna
Zwierzęta
Sprawy mieszkaniowe
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Podatki
Elektroniczna Skrzynka
       Podawcza (ESP)

Informacje ogólne

Strona, na której się Państwo znajdujecie zawiera spis wszystkich usług świadczonych
w Urzędzie Miejskim w Dukli.


W trosce o naszych mieszkańców przygotowaliśmy "Karty usług", które mają dostarczyć podstawowych informacji o usługach świadczonych w urzędzie, umożliwić właśniwe przygotowanie się do złożenia sprawy jak równiez skrócić do minimum czas jej realizacji.

Każda karta zawiera informacje:

 • o miejscu załatwiena sprawy,
 • o osobie załatwiającej sprawę,
 • o wymaganych dokumentach,
 • o opłatach (jeśli występują),
 • o terminie załatwienia sprawy,
 • o trybie odwoławczym,
 • o podsatwie prawnej,
 • dodatkowe.

  Należy zwrócić uwagę, że niektóre karty zawierają wzory wniosków oraz formularzy. Są one osadzone jako hiperłącza i aby je otworzyć należy przytrzymać klawisz Ctrl i kliknąć w tekst wyrózniony niebieskim kolorem.

  Po lewej stronie znajduje się aktywne menu, dzięki któremu bardzo szybko dotrą Państwo do potrzebnych informacji.

  W przypadku problemów z otwarciem formularzy należy pobrać i zainstalować poniższe aplikacje:

       


  Wszystkie osoby posiadające certyfikat kwalifikowany zachęcamy do skorzystania z usługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Więcej informacji o ESP znajdziecie Państwo tutaj...