powrót do strony www.dukla.pl


Informacje ogólne
Akta stanu cywilnego
Sprawy meldunkowe
Dowody osobiste
Wgląd do archiwum
Testament
Własnoręczność podpisu
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Ochrona środowiska
Zezwolenie na wycinkę
Gospodarka leśna
Zwierzęta
Sprawy mieszkaniowe
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Podatki
Elektroniczna Skrzynka
       Podawcza (ESP)

Sprawy mieszkaniowe

Poniżej znajdują się karty usług:
  1. G-8 Sprzedaż lokalu mieszkalnego.

  2. G-9 Najem lokalu z zasobów mieszkaniowych gminy.

  3. SO-19 Przyznanie dodatku mieszkaniowego


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Sabiną Mucha (karta G-8, G-9):

tel. (13) 432 91 89 , (13) 432 91 00
e-mail: smucha@dukla.pl

oraz Panią Haliną Głód (karta SO-19)

tel. (13) 432 91 17, (13) 432 91 00
e-mail: dodatki_mieszkaniowe@dukla.pl