powrót do strony www.dukla.pl


Informacje ogólne
Akta stanu cywilnego
Sprawy meldunkowe
Dowody osobiste
Wgląd do archiwum
Testament
Własnoręczność podpisu
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Ochrona środowiska
Zezwolenie na wycinkę
Gospodarka leśna
Zwierzęta
Sprawy mieszkaniowe
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Podatki
Elektroniczna Skrzynka
       Podawcza (ESP)

Gospodarka leśna

Poniżej znajdują się karty usług:
  1. G-06 Sprzedaż drewna z lasów gminnych.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Bartoszem Szczepanikiem:

tel. (13) 432 91 71 , (13) 432 91 00
e-mail: lasy_gminne@dukla.pl