powrót do strony www.dukla.pl


Informacje ogólne
Akta stanu cywilnego
Sprawy meldunkowe
Dowody osobiste
Wgląd do archiwum
Testament
Własnoręczność podpisu
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Ochrona środowiska
Zezwolenie na wycinkę
Gospodarka leśna
Zwierzęta
Sprawy mieszkaniowe
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Podatki
Elektroniczna Skrzynka
       Podawcza (ESP)

Gospodarka przestrzenna

Poniżej znajdują się karty usług:
  1. G-17 Wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


  2. G-18 Zaświadczenie o zgodności będącego lub wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę obiekty budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


  3. G-19 Zaświadczenie o zgodności będącego lub wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


  4. G-20 Zaświadczenie w sprawie zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Joanną Cyran-Walczak:

tel. (13) 432 91 13 , (13) 432 91 00