powrót do strony www.dukla.pl


Informacje ogólne
Akta stanu cywilnego
Sprawy meldunkowe
Dowody osobiste
Wgląd do archiwum
Testament
Własnoręczność podpisu
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Ochrona środowiska
Zezwolenie na wycinkę
Gospodarka leśna
Zwierzęta
Sprawy mieszkaniowe
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Podatki
Elektroniczna Skrzynka
       Podawcza (ESP)

Zezwolenie na wycinkę

Poniżej znajdują się karty usług:
  1. G-5 Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów - osoby prawne i posiadacze.

  2. G-5 Zgłoszenie usunięcia drzew - osoby fizyczne właściciele.

  3. G-5 Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów stanowiących wywroty lub złomy.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Bartoszem Szczepanikiem:

tel. (13) 432 91 71 , (13) 432 91 00
e-mail: lasy_gminne@dukla.pl