powrót do strony www.dukla.pl


Informacje ogólne
Akta stanu cywilnego
Sprawy meldunkowe
Dowody osobiste
Wgląd do archiwum
Testament
Własnoręczność podpisu
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Ochrona środowiska
Zezwolenie na wycinkę
Gospodarka leśna
Zwierzęta
Sprawy mieszkaniowe
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Podatki
Elektroniczna Skrzynka
       Podawcza (ESP)

Zwierzęta

Poniżej znajdują się karty usług:
  1. G-7 Udzielanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Moniką Trybus:

tel. (13) 432 91 70 , (13) 432 91 00
e-mail: mtrybus@dukla.pl