powrót do strony www.dukla.pl


Informacje ogólne
Akta stanu cywilnego
Sprawy meldunkowe
Dowody osobiste
Wgląd do archiwum
Testament
Własnoręczność podpisu
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Ochrona środowiska
Zezwolenie na wycinkę
Gospodarka leśna
Zwierzęta
Sprawy mieszkaniowe
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Podatki
Elektroniczna Skrzynka
       Podawcza (ESP)

Wgląd do archiwum

Poniżej znajdują się karty usług:
  1. SO-11 Udostępnienie do powszechnego wglądu archiwum akt, zbiorów, dzienników ustaw oraz monitorów polskich.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Romanem Markuszka:

tel. (13) 432 91 10, (13) 432 91 00
e-mail: rmarkuszka@dukla.pl