powrót do strony www.dukla.pl


Informacje ogólne
Akta stanu cywilnego
Sprawy meldunkowe
Dowody osobiste
Wgląd do archiwum
Testament
Własnoręczność podpisu
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Ochrona środowiska
Zezwolenie na wycinkę
Gospodarka leśna
Zwierzęta
Sprawy mieszkaniowe
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Podatki
Elektroniczna Skrzynka
       Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Dukla

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż Urząd Gminy Dukla uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /dukla/skrytka

Po wysłaniu informacji otrzymacie Państwo niezwłocznie na swój adres poczty elektronicznej UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Wysłana wiadomość musi zostać opatrzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (BOK):

tel. (13) 432 91 10