powrót do strony www.dukla.pl


Informacje ogólne
Akta stanu cywilnego
Sprawy meldunkowe
Dowody osobiste
Wgląd do archiwum
Testament
Własnoręczność podpisu
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Ochrona środowiska
Zezwolenie na wycinkę
Gospodarka leśna
Zwierzęta
Sprawy mieszkaniowe
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Podatki
Elektroniczna Skrzynka
       Podawcza (ESP)

Ochrona środowiska

Poniżej znajdują się karty usług:
  1. G-1 Składanie informacji przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (PCB).

  2. G-2 Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest.

  3. G-3 Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  4. G-4 Udzielanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Moniką Trybus (karta G-1, G-2):

tel. (13) 432 91 70,

oraz panem Andrzejem Marczyńskim (karta G-3, G-4):

tel. (13) 432 91 71