powrót do strony www.dukla.pl


Informacje ogólne
Akta stanu cywilnego
Sprawy meldunkowe
Dowody osobiste
Wgląd do archiwum
Testament
Własnoręczność podpisu
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Ochrona środowiska
Zezwolenie na wycinkę
Gospodarka leśna
Zwierzęta
Sprawy mieszkaniowe
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Podatki
Elektroniczna Skrzynka
       Podawcza (ESP)

Działalność gospodarcza

Poniżej znajdują się karty usług:
  1. SO-14 Wpis do ewidencji obiektów hotelarskich.

  2. SO-15 Wnioski dotyczące prowadzenia działalności gospodrczej.

  3. SO-16 Wydanie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej.W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Barbarą Pudło (karta SO-14)

tel. (13) 432 91 10 , (13) 432 91 33
e-mail: bpudlo@dukla.pl@dukla.pl

oraz Panią Haliną Głód (karty SO-15, SO-16):

tel. (13) 432 91 17 , (13) 432 91 00
e-mail: dodatki_mieszkaniowe@dukla.pl