powrót do strony www.dukla.pl


Informacje ogólne
Akta stanu cywilnego
Sprawy meldunkowe
Dowody osobiste
Wgląd do archiwum
Testament
Własnoręczność podpisu
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Ochrona środowiska
Zezwolenie na wycinkę
Gospodarka leśna
Zwierzęta
Sprawy mieszkaniowe
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Podatki
Elektroniczna Skrzynka
       Podawcza (ESP)

Własnoręczność podpisu

Poniżej znajdują się karty usług:
  1. SO-13 Poświadczenie własnoręczności podpisu.


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (13) 432 91 00, (13) 432 91 01