powrót do strony www.dukla.pl


Informacje ogólne
Akta stanu cywilnego
Sprawy meldunkowe
Dowody osobiste
Wgląd do archiwum
Testament
Własnoręczność podpisu
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Ochrona środowiska
Zezwolenie na wycinkę
Gospodarka leśna
Zwierzęta
Sprawy mieszkaniowe
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Podatki
Elektroniczna Skrzynka
       Podawcza (ESP)

Gospodarka nieruchomościami

Poniżej znajdują się karty usług:
  1. G-10 Rozgraniczenie nieruchomości.

  2. G-11 Podział nieruchomości.

  3. G-12 Dzierżawa gruntów gminnych.

  4. G-13 Sprzedaż lokalu użytkowego lub mieszkalnego w przetargu.

  5. G-14 Najem lokalu użytkowego.

  6. G-15 Sprzedaż gruntów gminnych.

  7. G-16 Numeracja nieruchomości.W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Bożeną Szczepanik (karty G-10, G-11):

tel. (13) 432 91 20 , (13) 432 91 00
e-mail: rolnictwo@dukla.pl

Panią Bogusławą Sęp (karty G-12, G-15)

tel. (13) 432 91 20, (13) 432 91 00
e-mail: nieruchomosci@dukla.pl

Panem Mirosławem Matyką (karty G-13, G-14)

tel. (13) 432 91 04, (13) 432 91 00
e-mail: pswider@dukla.pl

oraz Panią Irena Szumlas (karta G-16)

tel. (13) 432 91 13, (13) 432 91 00
e-mail: iszumlas@dukla.pl